• slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image

Porsche zveřejnilo integrovanou výroční zprávu a zprávu o trvalé udržitelnosti


Přiložené soubory:Porsche poprvé spojilo zprávy o finančních výsledcích a trvalé udržitelnosti. Nový kombinovaný informační formát reaguje na vzájemnou provázanost ekonomických, ekologických a sociálních faktorů pro trvale udržitelný růst s vytvářením hodnot. Zpráva kráčí novými cestami také po obsahové stránce – renomovaní autoři se v ní totiž zabývají zásadními otázkami přelomových změn v automobilovém průmyslu. A tyto skutečnosti lze prožívat i v rozšířené realitě, protože čtenářské zážitky doplňují audiovizuální soubory.

 „Trvalá udržitelnost je pevnou součástí naší podnikové strategie. Proto naše zpráva věnuje stejnou pozornost vytváření materiálních i nemateriálních hodnot,“ řekl Oliver Blume, předseda představenstva společnosti Porsche AG, na výroční tiskové konferenci. Blume uvedl, že propojení podnikatelských cílů a cílů v oblasti trvalé udržitelnosti je „jasným úkolem pro naše strategické směřování“. To je základem pro růst, který se orientuje především na spokojenost zákazníků, výnosy, jakož i na udržení bezpečných a dobrých pracovních míst. „Ekonomická efektivita a sociální odpovědnost se nevylučují,“ dodal Blume.

Lutz Meschke, zástupce předsedy představenstva a člen představenstva zodpovědný za finance a IT, k tomu doplnil: „Dodatečný pohled na nefinanční aspekty ještě lépe zrcadlí dlouhodobý úspěch naší společnosti. Proto i v našem výkaznictví spojujeme dohromady to, co k sobě z našeho pohledu neoddělitelně patří.“

Výroční zpráva a zpráva o trvalé udržitelnosti 2016 prozrazuje nový přístup i po obsahové stránce. Dvoudílný formát poskytuje informace a zároveň i inspiraci. V prvním dílu „Performance“ dokumentuje zpráva ekologický a trvale udržitelný rozvoj, jakož i aktuální výkonnost společnosti na základě finančních, ekologických a energetických ukazatelů, které doplňuje ohlédnutí na výjimečné události uplynulého roku.

Druhý díl „Perspective“ naproti tomu přináší zábavným způsobem nahlédnutí do života naší společnosti od historie až po budoucnost. Tyto příspěvky jsou však také příležitostí k zamyšlení. Mezi témata patří přelom ve vývoji automobilového průmyslu v důsledku digitalizace, trvalá udržitelnost jako hlavní společenský požadavek, kultura dělání chyb v inovačních procesech, výrobní závod zítřka a souvislost mezi obnovou a psychologií. Mezi autory patří například ekonomický esejista Wolf Lotter, odborníci na trvalou udržitelnost Prof. Dr. Stefan Schaltegger a Dr. Holger Petersen, jakož i ekonomický autor Harald Willenbrock.

Funkce rozšířené reality doplňují zprávu o poutavé audiovizuální a informativní soubory. Videa a animace přenášejí tištěnou verzi do digitálního světa. Rozšířena byla také nabídka služeb. Například interaktivní porovnání ukazatelů nabízí možnost vzájemně porovnávat a zobrazovat čísla z uplynulých let. Uživatel si může výběrem parametrů, jako je časové období a druh ukazatele, sestavovat individuální porovnání a přehledy. Volně volitelná je také forma vizualizace (např. diagram, tabulka). A nakonec lze grafická zobrazení ukládat v různých formátech (např. PNG, XLS, PDF).

Internetová verze zprávy je v rámci portálu Porsche Newsroom k dispozici na speciální webové stránce (newsroom.porsche.de/reports), odkud lze zprávu rovněž stáhnout. Aplikaci Newsroom-AR-App je možné stáhnout z portálů Apple App Store a Google Play Store.