• slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image
 • slideshow image

Porsche stanovuje nová měřítka kvality oddělením Inno-Space


Přiložené soubory:Porsche je již 70 let synonymem výroby sportovních vozů na nejvyšší úrovni a s nejvyšší kvalitou. Přibližně dvě třetiny všech vyrobených vozů Porsche jsou přitom stále registrovány a provozovány. V nyní otevřeném oddělení Inno-Space pro inovace v lipském výrobním závodě pracuje Porsche na řízení kvality budoucnosti. Již v únoru bude do zkušebního provozu zařazena první inovace: test vizuálního a hmatového dojmu s využitím rozšířené reality. Do konce roku má být tato metoda integrována do běžného výrobního procesu. Díky novému postupu lze rychle a spolehlivě odhalit odchylky od požadovaného stupně dokonalosti. Tím se ušetří čas a výrazně se zvýší kvalita analýzy.

Rozšířená realita přináší revoluci do řízení kvality

Inno-Space tvoří rozhraní mezi přítomností a budoucností řízení kvality. Úkolem tohoto oddělení je vyvíjet inovace v oblasti kvality práce, etablovat je a zavádět je do procesu sériové výroby. V novém oddělení lze simulovat vlastní prostředí IT výrobního závodu, které může být později řízeným způsobem napojeno na systém závodu s cílem zavést do výroby nové plody vývoje. Jeho vlastní tým IT, úzce síťově propojený s řízením kvality, urychluje vývoj zcela nových technologií, aplikací a procesů. „V oddělení Inno-Space můžeme vyvíjet a testovat inovace zaměřené na vzdálenou budoucnost, aniž bychom narušovali procesy výrobního závodu,“ říká Albrecht Reimold, člen představenstva společnosti Porsche AG, zodpovědný za výrobu a logistiku. Zabezpečené prostředí je využíváno k testování inovací pro řízení kvality budoucnosti. Tým spolupracuje s vysokými školami a startupy. Společně s drážďanským startupem GTV (Gesellschaft für technische Visualistik) používá Porsche rozšířenou realitu (AR – Augmented Reality) jako technickou platformu pro kontrolu kvality.

Kontrola vizuálního a hmatového dojmu prostřednictvím rozšířené reality je ideálním příkladem vývoje a realizace nových inovací, jejichž zárodek vznikl v oddělení Inno-Space. Společnost GTV vyvinula společně s Fraunhoferovým institutem aplikaci pro tablet, která vizualizuje v rámci kontroly vizuálního a hmatového dojmu analyzované nedostatky v každé fázi výroby přímo nad příslušným dílem. Po načtení individuálních dat CAD vozidla a podržení kamery tabletu nad dílem lze například bezprostředně vizualizovat tvarové odchylky. Obraz CAD je přitom položen přes skutečný snímek. Závady, resp. odchylky jsou ihned patrné. V databázi jsou však uloženy také další parametry, jako například spáry. I u nich je na základě porovnání mezi reálným snímkem a daty CAD okamžitě rozpoznatelné, že průběh spár neodpovídá uložené ideální podobě. Další výhodou je možnost streamování kontrolního procesu v reálném čase jakémukoli partnerovi a na jakékoli místo. Zároveň jsou zjištěné závady uloženy do centrální databáze závodu, v níž jsou dostupné odkudkoli na světě. „Můžeme tak realizovat mnoho výhod, které dalece přesahují hranice pouhého kontrolního procesu,“ říká Andreas Schmidt, vedoucí kvality ve výrobním závodě Porsche Lipsko, který realizoval projekt rozšířené reality s výzkumnými zařízeními. „Protože je tablet síťově propojený, lze například během krátké doby realizovat audity kvality s našimi dodavateli prostřednictvím videokonference.“

Porsche tímto druhem inovací nepřetržitě rozvíjí řízení kvality – a stanovuje tak v mnoha ohledech měřítka. „Nejvyšší kvalita je zásadní součástí identity značky Porsche a zákazníci ji očekávají,“ říká Frank Moser, vedoucí podnikové kvality ve společnosti Porsche. „Kvalita Porsche je výsledkem intenzivní práce, která je ve všech fázích projektu a všech oblastech realizována s nejvyšší pečlivostí a touhou vyrábět dokonalé sportovní vozy. V oblastech kvality důkladně prověřujeme i ty nejmenší detaily – tím Porsche vyniká.“

Fotografie jsou k dispozici na portálu Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.de), pro novináře také v tiskové databázi Porsche (https://presse.porsche.de).