Compliance

Zásady

 

Za téměř 70 let své existence získala společnost Porsche Holding vynikající pověst v 25 zemích Evropy, v Číně a v jižní Americe. Společenská odpovědnost a vysoké etické nároky udělaly z Porsche Holding to, čím je dnes – nejúspěšnějšího obchodníka s automobily v Evropě. Pro Porsche Holding, jakožto podnik s globálními aktivitami, znamená program compliance především to, že budou jeho pracovníci vedle stávajících zákonů dodržovat morální principy, které široce přesahují jejich rámec. Tyto principy jsou shrnuty ve vlastních zásadách chování podniku (Code of Conduct) a platí pro všechny úrovně podniku a pro všechny země, v nichž Porsche Holding působí.

Porsche Holding jako součást koncernu VOLKSWAGEN řídí své vztahy s dodavateli podle podmínek Kodexu pro obchodní partnery, veškeré podrobnosti k tomuto tématu naleznete na tomto odkaze: www.vwgroupsupply.com.

 

Integrity

 

Together4Integrity (T4I) je celosvětová iniciativa uplatňovaná napříč celým koncernem Volkswagen – klíčovou roli v tomto programu hraje integrita a compliance. 

KODEX CHOVÁNÍ obsahuje všechny zásady chování Porsche Holdingu a má sloužit všem zaměstnancům po celém světě k lepší orientaci v otázkách slušného a čestného jednání. 

COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat, a který nás má chránit před sankcemi. 

INTEGRITA rozvíjí náš cit pro kritické situace a šedé zóny, které v nás vyvolávají pochybnosti a nutí nás se zamýšlet nad vlastním uvažováním, chováním a jednáním. ZÁSADY KONCERNU VOLKSWAGEN

 

 

Naše zásady:

  • Přijímáme odpovědnost za životní prostředí a společnost.
  • Jsme upřímní, a když něco není v pořádku, ozveme se.
  • Máme odvahu k novým věcem.
  • Diverzita je součástí našeho života.
  • Jsme hrdí na svou práci.
  • My, ne já.
  • Držíme slovo.

 

Naše FIREMNÍ hodnoty

Hodnoty Porsche Inter Auto CZ definují naši společnost a dělají ji nezaměnitelnou. Jak směrem dovnitř, tak i směrem ven jasně ukazují, kdo jsme a za čím stojíme.

Hodnoty, díky nimž jsme vynikali doposud a které jsou základem i pro budoucí rozvoj. Podnikatelství je součástí našeho života a přebíráme odpovědnost jak v malých, tak i velkých úkolech. V oblasti spolupráce se jasně zaměřujeme na uznání. Přes všechny úspěchy zůstáváme pevně na zemi a vyžadujeme maximální profesionalitu. A při tom všem je pro nás obzvláště důležitá integrita a compliance.

https://www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/principles

 

Systém ombudsmanů

 

„Ombudsman“ je termín převzatý ze švédského slova pro mediátora nebo právního zástupce. Dr. Rainer Buchert a Thomas Rohrbach, externí ombudsmani jmenovaní skupinou Volkswagen, působí jako zvláštní poradce pro přijímání zpráv o potenciálním porušení zákonů nebo vnitřních předpisů společnosti nebo o jakémkoli jiném škodlivém chování. Pokud je to nutné, konzultují oznámení s oznamovatelem pokud je známa jeho totožnost. Nakonec předají všechny informace, které byly odsouhlaseny s oznamovatelem, k dalšímu zpracování příslušnému vyšetřovacímu úřadu.

Všechny informace jsou považovány za důvěrné a je to oznamovatel, který rozhodne, zda si přeje chránit svoji identitu vůči společnosti. Ombudsmani jmenovaní skupinou zajišťují, aby zprávy od oznamovatelů, kteří si nepřejí být společností identifikováni, byly předávány vyšetřovacímu úřadu anonymně.

Chcete-li kontaktovat ombudsmany Volkswagen, najdete jejich kontaktní místo na následující domovské stránce: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

 

Ombudsmani

 

Dr. Rainer Buchert

Telefon: +49 6105 921355 nebo +49 69 71033330

E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Thomas Rohrbach

Telefon:  +49 69 65300356

E-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

 

Hotline 24/7 Telefon: +800 444 46300 nebo +49 5361 946300

Internet: www.ombudsmen-of-volkswagen.com

 

Kontakt u Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o.

 

Center of Competence – Compliance

Telefon: +420 251 033 915

E-Mail: compliance@porsche.cz