Social responsibility

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí podnikání naší společnosti a přistupujeme k ní jako k přirozené součásti každodenního života firmy i jejích zaměstnanců.

Prosazujeme odpovědný přístup k životnímu prostředí, podporujeme péči o kulturní a přírodní dědictví, ale i individuální angažovanost a dobrovolnictví našich zaměstnanců.

Kontinuální podpora s jasně definovanými cíli a systematickým přístupem je orientována do oblasti sociální a podpory vzdělanosti.

Dobročinné aktivity jsou věnovány především pomoci dětem
prostřednictvím podpory projektu Můj nový život.
V rámci toho projektu je společnost Porsche Inter Auto CZ partnerem dětských besed na téma prevence a osvěta dětské onkologie.

Stejný cíl mají i společenské akce „Den dětské onkologie“ nebo „Den s Porsche“, které finančně podporujeme a zároveň se naši zaměstnanci aktivně zapojují do jejich organizace.

V oblasti podpory vzdělanosti úzce spolupracujeme se ŠKODA AUTO Vysoká škola. V rámci spolupráce absolvují vybraní studenti v naší společnosti půlroční odbornou praxi.

Součástí sociálně orientovaného přístupu společnosti Porsche Inter Auto CZ  je rovněž zajištění bezpečnosti, zdraví a kontinuálního vzdělávání zaměstnanců.